PRO LÉKAŘE

Spolupráce je pro nás důležitá. Vašim pacientům nabízíme možnost využití služeb dentální hygienistky Bc. Karolíny Lacinové přímo v naší ordinaci, aniž by byli nuceni měnit zubního lékaře.

Dentální hygienistka provede komplexní vyšetření stavu parodontu a navrhuje léčebný plán dentální hygieny, který konzultuje s pacientem i s Vámi – ošetřujícím zubním lékařem. Všechny zprávy z ošetření pacienta Vám zašleme elektronicky.

Pacienti zůstávají nadále ve Vaší péči.

Jelikož je komplexní dentálně-hygienistická léčba indikovaným výkonem, prosíme všechny lékaře o zaslání indikace nebo o vyplnění žadanky na dentální hygienu.