LÉČBA PARODONTITIDY

Parodontitida je zánětlivé onemocnění závěsného aparátu zubů, za jehož vznikem stojí mikroorganismy. Tyto bakterie způsobují dočasné či trvalé poškození příslušných tkání (dáseň, alveolární kost, systém vazů a zubní cement). Bez efektivní léčby vede k postupné ztrátě zubů.

*pacient před a po započetí léčby parodontitis

CÍL LÉČBY

Cílem léčby parodontitidy je snížit množství bakterií, které onemocnění vyvolaly. Úspěšná léčba je závislá na úzké spolupráci pacienta, zubního lékaře a dentální hygienistky.

PRŮBĚH LÉČBY

Jedním z hlavních faktorů podporující růst patogenních bakterií je plak a zubní kámen, který je nutno odstranit. Základem je důkladné odstranění infikované tkáně, povlaku a zubního kamene dentální hygienistkou, která stanoví individuální plán dentální hygieny. Úpravu převislých či nevhodných výplní a odstranění jiných iritačních faktorů podporujících vznik a setrvání zánětu zajišťuje zubní lékař ve spolupráci s parodontologem.

Léčba parodontitidy je dlouhodobá a je nutno počítat s několika návštěvami u dentální hygienistky (hloubkovým čištěním – kyretáží).