PROTETIKA

Jedná se o náhradu ztracené části zubu, celého zubu, skupiny zubů i chrupu jako celku pomocí onlayíkorunekmůstkůimplantátů a snímacích protéz.

TYPY PROTETICKÝCH PRACÍ

Onlay / polokorunka – nahrazuje chybějící část zubu. Používáme ji nejčastěji v případech, kdy byl již zub natolik poškozen kazem, že se nedá rekonstruovat pouhou výplní, a u endodonticky ošetřených zubů.

Korunka – nahrazuje větší část zubu (celý povrch) destruovanou kazem či úrazem při zachování vlastního kořene. Zhotovujeme metalokeramické (kovokeramické) nebo vysoce estické celokeramické korunky.

Můstek – řeší ztrátu celého zubu nebo více zubů přemostěním mezery a vytvořením náhrady, která je pevně uchycena pomocí korunek na zuby sousedících s mezerou.

Snímací protéza – řeší ztrátu skupiny zubů nebo všech zubů. Jedná se o pryskyřičnou náhradu, která není fixována pevně k zubům, a proto je možno ji libovolně snímat.

Implantát – náhrada chybějícího zubu zavedená do kosti pomocí šroubu. Nahrazuje samotný kořen i zubní korunku.

CENÍK PROTETICKÝCH PRACÍ – ZDE