STOMATOCHIRURGIE

VYTAŽENÍ ZUBU

Vytažení zubu (extrakce) se provádí v případě, že zub již nelze jinak ošetřit, je příčinou dalších zdravotních potíží (např. opakovaných zánětů) nebo komplikuje stav důležitějších a zdravějších zubů. Vytažení zubu je buď prosté nebo chirurgické u zubů bez korunky, zubů neprořezaných do úst apod. Rána se po výkonu ošetří dle dalšího léčebného postupu po dohodě s pacientem.

RESEKCE KOŘENOVÉHO HROTU ZUBU

Nad kořenem zubu se v případě zánětu v kořenovém kanálku může vytvořit cystogranulom (lidově zvaný váček). Pokud po přeléčení kořenového kanálku nedojde k vyhojení a záněty se vrací, je uříznutí špičky kořene zubu s váčkem poslední snahou o záchranu zubu. Otevřený konec kanálku se v určených případech „zaslepí“ MTA cementem.

AUGMENTACE – DOPLNĚNÍ KOSTI

V případě nedostatku kosti je třeba kost dostavět do dostatečného objemu. Ke ztrátě kostní tkáně dochází nejčastěji po vytažení zubu, odstranění cysty, delší nepřítomností zubu v kosti. Nejčastěji je třeba doplnit kost před zavedením dentálního implantátu.

IMPLANTACE

Pomocí dentálních implantátů zavedených do čelistních kostí jsou nahrazovány zuby i v případech, kdy byl pacient dříve „odsouzen“ k nošení snímatelné náhrady. Dnes jsou  nejčastěji používané válcové titanové šrouby. Tyto potom slouží k náhradě chybějícího zubu  nebo ukotvení náhrady.

ODSTRANĚNÍ CYSTY NEBO JINÉHO ÚTVARU V DUTINĚ ÚSTNÍ

Cysta je měkkotkáňový útvar, který dokáže zvětšovat svůj objem a odtláčí kost stranou, nezřídka eventuálně vrůstat například do okolních tkání např. do čelistní dutiny nebo k patru horní čelisti. Po vyjmutí cysty lze kost ošetřit v určených případech tak, aby do místa bylo v případě potřeby zavést implantát.

PREPROTETICKÁ CHIRURGIE

V případě úbytku kostní tkáně v čelistech je třeba poměry v ústech upravit tak, aby mohl pacient nosit snímatelné nebo podmíněně snímatelné náhrady (protézy).

Sliznice a úpony slizničních úponů rtů mohou překážet nošení náhrad a je třeba je upravit tak, aby stabilitu protézy nesnižovaly.

aPRF

PRF je krevní derivát, který se získá zpracováním periferní krve. Jedná se druhou generaci tak zvané PRGF (plasmy bohaté na růstové faktory). Používáme jej především k vyplňování různých defektů v kosti, například po extrakci zubu nebo při navyšování objemu kosti před zavedením zubních implantátů. Obsahuje růstové faktory a pomáhá tak zlepšit proces hojení rány. Dokáže se spojit a tvarovat do požadovaného tvaru defektu jako tzv. „sticky bone“. Jedná se o vyspělou technologii, která dokáže zlepšit a urychlit hojení kostních defektů i jizev měkkých tkání.